tag line

tag line

Sabtu, 9 Januari 2010

Yahooo!!!

Alhamdulillah....

Aku berjaya menamatkan ijazah ku. Setelah tesis ku bertajuk Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Tablet dengan menggunakan Kaedah Regresi Berganda berjaya aku selesaikan. Prof. Dr. Zainodin Hj. Jubok, Puan Noraini Abdullah, Miss Khunes, Miss Khadizah, P.M Dr. Ho Chong Mun, P. M. Dr. Jumat Sulaiman, Puan Suzielawati Zenin, Puan Asdalifah, Dr. Aini Janteng, Cik Suriani dan semua pensyarah Matematik dengan Ekonomi dan Matematik dengan Komputer Grafik yang banyak membantu dalam menyiapkan tesis dan memberi dorongan dan sokongan sepanjang diri ini berusaha untuk mendapat segulung ijazah. Terima tak terhingga diucapkan. Hanya tuhan sahaja yang mampu membalas jasa kalian semua.

Tiada ulasan: